tisdag 24 mars 2009

CSN

Varje generation behöver en sammansvärjande rit, och eftersom lumpen under nittiotalet ansågs både dyr och könsdiskriminerande lades den ner och det uppstod ett behov av ersättande ritual. Tacksamt nog fanns en annan organisation som också aspirerade till att lite godtyckligt jävlas med ungdomars liv - jag talar givetvis om CSN.

CSN lyckas med kreativa metoder och regler - t.ex. påminnelseavgifter som med riksdagens medgivande strider mot gällande förordning om ersättning för inkassokostnader - sammansvärja Sveriges studenter (och ex-studenter) mot gemensam fiende. Hittils har jag känt mig lite utanför - CSN:s stridsenhet ägnade mig ingen särskild uppmärksamhet under studietiden, och jag har undrat om mitt namn möjligen kommit bort i rullorna. Icke så.

CSN har nu fått för sig att jag inte var berättigad studiemedel för dom sista veckorna i Japan, eftersom dom inföll i juli och augusti 2007, vilket råkar vara andra halvåret 2007, dvs samma halvår då jag drygt fyra månader senare (efter examen, dessutom!) skriver kontrakt för att sälja min gamla lägenhet (med betalning 2008!). Att man som student inte kan leva på inkomster från framtida lägenhetsförsäljningar har uppenbarligen inget med saken att göra, ett halvår är ett halvår, och ett fribelopp är ett fribelopp.

Som grädde på moset meddelar dom dessutom hjälpsamt att "För att undvika återkrav för ett halvår då din inkomst inte överstigit det så kallade fribeloppet, är det därför viktigt att du visar när till exempel realistationsvinsten för lägenhetsförsäljningen uppkom eller när lönen betalades ut". Jättebra tips, eftersom jag i så fall måste betala tillbaka mer än om jag inte meddelar något och inkomsten anses jämnt fördelad över halvåren. Är det ett klurigt påhitt för att straffa dom som kuggade matten?

Det blev aldrig någon militärtjänstgöring för mig, men det känns tryggt att CSN inte sviker sitt nya uppdrag. Jävla CSN.